Ciljevi projekta

Opći ciljevi Projekta:

list-icon-development
Razvoj prijevoznih usluga i infrastrukture u Osnovnoj transeuropskoj prometnoj mreži
list-icon-connection
Poboljšanje povezanosti i na razini Hrvatske i na razini Europe
list-icon-easier-transport
Rasterećenje prijevoza tereta od/do brodova putem željeznice, a u skladu sa zahtjevima interoperabilnosti i intermodalnosti
list-icon-harbour-1

Podržavanje razvoja luka u sklopu Sjevernojadranskog čvora luka („North Adriatic Multiport Gateway“), uključujući i luku Rijeka, kao učinkovite i održive pristupne točke kontejnerskog i drugog teretnog prometa, boljim povezivanjem ovih luka osnovne mreže s koridorima Mediteran, Rajna-Dunav i Baltik-Jadran

Specifični ciljevi Projekta:

list-icon-upgrade-rail
Unapređenje željezničke pruge i poboljšanje povezanosti luke Rijeka s Osnovnom transeuropskom prometnom mrežom
list-icon-modal
Podržavanje modalnog premještaja kontejnerskog prometa sa ceste na željeznicu
list-icon-infrastructure
Unapređenje infrastrukture luke Rijeka za podršku kontejnerskog i teretnog prometa