Kontakt

e-mail: info@zagrebpier-dsct.com

 

Lučka uprava Rijeka:

e-mail: rijeka.gateway@portauthority.hr

 

HŽ Infrastruktura

e-mail: infrastruktura.upiti@hzinfra.hr

e-mail: fondovi.eu@hzinfra.hr