Unaprjeđenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (PORE2CORE-ZCT)

Rekonstrukcija teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka i izgradnja intermodalnog dvorišta na Zagreb Deep Sea kontejnerskom terminalu

INFORMACIJE O PROJEKTU

 • Projekt PORE2CORE-ZCT prijavljen na drugi poziv Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) Promet 2015, Kohezijska omotnica
 • Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište“ PORE2CORE-ZCT (INEA/CEF/TRAN/M2015/1138367) potpisan 18. studenog 2016. godine između Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA) i Lučke uprave Rijeka
 • Investitori projekta: HŽ Infrastruktura i Lučka uprava Rijeka

Procijenjena ukupna vrijednost projekta: 31,587,125 EUR
Maksimalan EU udio: 26,849,056 EUR
Udio EU u sufinanciranju: 85%
Razdoblje provedbe projekta: od 2019. do 2021. godine

OPĆI CILJEVI PROJEKTA

 • Razvoj prijevoznih usluga i infrastrukture u Osnovnoj transeuropskoj prometnoj mreži
 • Poboljšanje povezanosti i na razini Hrvatske i na razini Europe
 • Rasterećenje prijevoza tereta od/do brodova putem željeznice, a u skladu sa zahtjevima interoperabilnosti i intermodalnosti
 • Podržavanje razvoja luka u sklopu Sjevernojadranskog čvora luka („North Adriatic Multiport Gateway“), uključujući i luku Rijeka, kao učinkovite i održive točke ulaska/izlaska kontejnerskog i drugog teretnog prometa, boljim povezivanjem ovih luka osnovne mreže s koridorima Mediteran, Rajna-Dunav i Baltik-Jadran

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA

 • Unapređenje željezničke pruge i poboljšanje povezanosti luke Rijeka s Osnovnom transeuropskom prometnom mrežom
 • Podržavanje modalnog premještaja kontejnerskog prometa sa ceste na željeznicu
 • Unapređenje infrastrukture luke Rijeka za podršku kontejnerskog i teretnog prometa

ETAPE PROJEKTA

Rekonstrukcija teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka i izgradnja terminala za željeznički intermodalni prijevoz na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište planira se u tri etape:

 1. Rekonstrukcija teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka obuhvaća rekonstrukciju i produljenje 12 kolosijeka i izvlačnjaka, izradu kabelske kanalizacije te ugradnju telekomunikacijskih kabela, kabela napajanja i rasvjete kao i radove na kontaktnoj mreži, a također i radove na donjem ustroju u cilju poboljšanja nosivosti i odvodnje podloge (investitor HŽ Infrastruktura).
 2. Izrada priključka kolosiječnih postrojenja i izgradnja kabelske kanalizacije u području spoja rekonstruiranih kolosijeka teretnog kolodvora Rijeka i terminala na postojeće stanje (investitor Lučka uprava Rijeka).
 3. Izgradnja četiri kolosijeka duljine 400 m na novom dijelu kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu te dva kolosijeka za portalne dizalice (investitor Lučka uprava Rijeka).

TEHNIČKA OBILJEŽJA PROJEKTA

list-icon-rail-width

Širina kolosijeka iznosi 1435mm,

list-icon-train-2

Slobodni profil za prolazak željezničkih vozila oznake GC,

list-icon-railroad

Osni razmak između kolosijeka u kolodvoru: 4,75 normalna vrijednost, 4,50 iznimna vrijednost,

list-icon-train

Projektirana građevinska brzina vlakova u teretnom dijelu kolodvora i željezničkom dijelu kontejnerskog terminala je 40 km/h,

list-icon-tone

Maksimalna dopuštena masa vlakova: 25 t/o i 8,8 t/m (kategorija modela opterećenja E5),

list-icon-electric

Elektrifikacija: izmjenični sustav 25kV/50Hz,

list-icon-upgrade-rail

Korisna duljina potrebnog broja kolosijeka za opsluživanje kontejnerskog terminala mora biti u skladu s duljinom vlakova od 400m

PLAKAT PROJEKTA ZA PREUZIMANJE:

Plakat