Kontakt za projekt

e-mail: info@zagrebpier-dsct.com

HŽI kontakt

e-mail: uprava-hzi@hzinfra.hr 
tel: +385 1 3783 300
fax: +385 1 3783 326

LUR kontakt

e-mail: rijeka.gateway@portauthority.hr
tel:  +385 51 351 177